Obrtnička komora BPK-a Blog

Prilog NOVA BH TV

Sudbina obrtnika, ugostitelja i trgovaca u BPK nakon teške prošle godine potpuno je neizvjesna. Ograničenje kretanja ljudi i roba na koljena je bacila obrtnike, a ograničenje radnog vremena te broja ljudi unutar objekata s kolapsom...

Održana press konferencija Obrtničke komore BPK-a Goražde

Prema riječima Predsjednika Obrtničke komore BPK-a Goražde Ćulov Nihada ekonomska kriza uzrokovana pandemijoj Covid 19 se već uveliko osjeti, a najviše su pogođeni obrti, ugostitelji i male trgovine. svjesni situacije u cijeloj Državi, okruženju, tako...

Akcija pomoći porodici Odžaković

Obrtnici Federacije BiH iskazali su solidarnost sa porodicom nedavno preminulog obrtnika Odžaković Safeta. Naime, Predsjednik Obrtničke komore FBiH gosp. Željko Babić je na inicijativu Obrtničke komore BPK-a Goražde, koja je od ranije upoznata sa situacijom,...

JAVNI POZIV za podnošenje aplikacija(zahtjeva ) za korištenje sredstava po ,,Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu .”

Pozivaju se poljoprivredni proizvođači koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom da mogu podnijeti zahtjeveza ostvarivanje novčanih podsticaja po,,Programu kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2020. godinu .”Ministarstvu za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde za slijedeće ciljeve:a) Podsticanje...