Kontakt

Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde


Ulica: Sinan Paše Sijerčića br. 19, 73 000 Goražde;
Telefon/fax: +387 38 221 494;
ID: 4245069590001;
e-mail: okgo@bih.net.ba;
web stranica: www.okbpk.com;
Transakcijski račun: 1020070000036055  Union banka d.d.;
Depozitni račun: 1020070000036152  Union banka d.d.;