• Wide screen resolution
 • Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
Početak
SASTANAK U CILJU JAČANJA MEĐUKOMORSKE SARADNJE
Petak, 14 Oktobar 2016 00:00

Radni sastanak kome su prisustvovali:  Predstavnici Obrtničke komore
Tuzlanskog kantona, njihov Ministar razvoja i poduzetništva g. Nermin Hodžić,
gosti iz Sanskog Mosta, Ministar privrede BPK-a  g. Meho Mašala kao i
predstavnici Obrtničke komore BPK-a Goražde održan je 14.10.2016. u
prostorijama OK Goražde.
 

Sastanak je prevashodno organizovan radi  poboljšanja  međukomorske
saradnje, te razmjene iskustava i stavova o problema sa kojima se Komore i
njihovi članovi najčešće susreću.  Jedinstveno mišljenje je kako su obrtnici, u
našoj državi napravedno zanemareni, a istovremeno  to su članovi
društva  koji rade veoma važne poslove i korektno plaćuju svoje obaveze. 

Predstavnici OK BPK-a su izrazili dobrodošlicu i zahvalnost gostima te
iznijeli svoje probleme i stavove. Mišljenja su da treba jačati međukomorsku
saradnju jer je OK BPK-a ipak jedna od manjih komora u našoj državi te je
svaki vid saradnje i pomoći dobrodošao.
 

Ministar razvoja i poduzetništva Tuzlanskog kantona je istakao kako je na
rapolaganju za svaku vrstu saradnje i pomoći. Ministar je prezentirao
iskustva iz TK o “izlasku na teren”, komunikaciji sa obrtnicima i upoznavanju
vlasti sa problemima obrtnika. Izrazio je veliku zahvalnost OK BPK-a  zbog
organizacije sastanka kao i Ministru privrede g. Mehu Mašali.

Da je sastanak bio od velike važnosti govori i činjenica o tome kako je
već dogovoreno novo druženje koje će organizovati pomenuto ministarstvo iz
Tuzle gdje će biti pozvani predstavnici  Obrtničkih Komora drugih
kantona zajedno sa svojim nadležnim ministrima. Do dogovorenog sastanka
nadležne komore bi trebale iskristalisati probleme obrtnika naručito one vezane
za Zakon o obrtu i srodnim djelatnostima.

Jedinstve zaključak sastanka je da treba izaći na teren, upoznati obrtnike
sa njihovim pravima i obavezama, upoznati se sa njihovim problemima,
očvrsnuti međukomorsku saradnju jer svi udruženi možemo postići puno više
i uticati na vlast kako bi ostvarili svoja prava i obezbjedili dobar položaj za
obrtnike u društvu u kome oni igraju važnu ulogu.


 
SAJAM „DANI JABUKE“
četvrtak, 13 Oktobar 2016 00:00

 

 

Obrtnička komora BPK-a zajedno sa članovima Biznis centra te OKFAM-om bila je prisutna na sajmu

„Dani jabuke“  održanom od 13-15.10.2016. u Goraždu.

Predstavnici OK BPK-a iskoristili su ovu priliku kako bi upriličili susrete sa predstavnicima OK Tuzlanskog

kantona, predstavnicima  Sanskog Mosta te mnogobrojnim posjetiocima.

Dogovorena je buduća saradnja i učvršćivanje međukomorskih odnosa.

Kao predstavnici Biznis centra pored OK BPK-a na istom štandu našli su se predstavnici Privredne

komore BPK-a, Udruženje poslodavaca BPK-a, Turistička zajednica i predstavnici OXFAM-a.

 
KONKURS ZA PRIJEM SEKRETARA
Ponedjeljak, 29 August 2016 12:24
Na osnovu člana 28. Stav 1. Zakona o radu / sl. novine Federacija BIH broj 43/99 i 29/03/ i na osnovu Zakona o Obrtu i srodnim djelatnostima FBIH (službene novine Federacija Bosne i Hercegovine, br.: 35/09 i 14/11),  te na osnovu člana 26. Statuta OK BPK-a Goražde, UO OK BPK-a Goražde, dopunjava i produžuje konkurs, objavljen 08. 08. 2016. Godine, tako da novi dopunjeni oglas glasi:

K O N K U R S 

za prijem jednog uposlenika u radni odnos na određeno vrijeme  

od tri (3) mjeseca sa mogućnošću produženja 

- SEKRETAR U OK BPK-a GORAŽDE -

USLOVI KONKURSA

 1.  Pored općih uslova, kandidati treba da imaju:  VSS društvenog smjera sa jednom godinom radnog iskustva na poslovima sekretra u nekoj instituciji, VŠS sa dvije godine radnog iskustva na poslovima sekretra na sličnoj instituciji, ili SSS sa tri godine radnog iskustva na poslovima sekretra u sličnoj instituciji“.
 2.  Poznavanje  rada na računaru (Office paket: Word, Excel, PowerPoint  i ostalo)
 3.  Posjedovanje organizacijskih, stručnih i komunikativnih sposobnosti

POTREBNA DOKUMENTACIJA

 1.  Uvjerenje o državljanstvu
 2.  Izvod iz matične knjige rođenih
 3.  Potvrda o ne kažnjavanju
 4.  Diploma obrazovanja  (kopija)
 5.  Potvrda  o  radnom stažu
 6.  Preporuka poslodavc
 7.  Poželjan CV,  kratka biografija
 8.  Ostala dokumentacija kojom se dokazuju sposobnosti kandidata

Sa svim kandidatima komisija će održati zaseban Intervju, odnosno informativni razgovor.

Poželjno je poznavanje stranih jezika (prednost pri  izboru kandidata).

ROKOVI ZA PRIJAVU:

Prijavu na dopunjeni i produženi konkurs, odnosno sve tražene dokumente iz  ovog konkursa potrebno je dostaviti u roku od osam (8) dana od dana ponovne objave ovog Javnog konkursa, odnosno do 05.09.2016. godine

Konkurs je ponova objavljen putem lokalne televizije, oglasne table i oficijelne web stranice OK BPK-a Goražde  www.okbpk.com  

NAPOMENA:

Za kandidate koji su već dostavili Zahtjeve potrebno je samo da dopune svoje prijave, odnosno da dostave potvrdu o radnom stažu i preporuku poslodavca u koliko ih imaju.

PRIJAVE SLATI PUTEM POŠTE, PREPORUČENO NA ADRESU:

KOMISIJA ZA IZBOR I IMENOVANJE OBRTNIČKE KOMORE BPK-a GORAŽDE,

Ul. Sinan paše Sijerčića br. 19, Biznis centar, 73100 Goražde 

SA NAZNAKOM: 

Za nove prijave:  - „Ne otvarati, Javni konkurs za prijem sekretara  u OK BPK-a Goražde"   ili

  

Za dopunu: -„Ne otvarati, dopuna dokumentacije za prijem sekretara u OK BPK-a Goražde“ 

*Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje! 

Goražde:  29.08.2016. god.

OK BPK-a  GORAŽDE

________________

 

Obavještenja

Zanimljivosti

Međunarodna konferencija o ekonomiji
 Počela četvrta međunarodna konferencija o ekonomiji i menadžentu.

Festival okusa Ustikolina 
Na prostorima Općine Foča-Ustikolina održat će se „Festival okusa Ustikolina“.