Obrtnička komora BPK-a Blog

Održan okrugli sto na temu novi Pravilnik o načinu plaćanja, visini i raspodjeli članarine između udruženja obrtnika i udruženja lica koja obavljaju srodne djelatnosti, Obrtničkih Komora kantona i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine

Ovim putem obavještavamo sve obrtnike/zakonske obveznike plaćanja članarine Obrtničkoj komori kantona da članarina na mjesečnom nivou iznosi 0,50% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija/financija, što znači da je...

Pravilnik o načinu plaćanja, visini i raspodjeli članarine između udruženja obrtnika i udruženja lica koja obavljaju srodne djelatnosti, Obrtničkih Komora kantona i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine

PRAVILNIK O NAČINU PLAĆANJA, VISINI I RASPODJELI ČLANARINE IZMEĐU UDRUŽENJA OBRTNIKA I UDRUŽENJA LICA KOJA OBAVLJANJU SRODNE DJELATNOSTI, OBRTNIČKIH KOMORA KANTONA I OBRTNIČKE KOMORE FBIH Objavljen Pravilnik o načinu plaćanja, visini i raspodjeli članarine između...