Obrtnička komora BPK-a Blog

Obrtnička komora Bosansko Podrinjskog kantona Goražde u povodu nastupajućeg Bajrama, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti želi BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Emir Oković i ministar za obrazovanje,mlade, nauku, kulturu i sport Damir Žuga posjetili su juče Obrtničku komoru Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Na sastanku sa predsjednikom Obrtničke komore Ahmedom Popovićem i predsjednikom Upravnog...

JAVNI NATJEČAJ ZA GRANT SREDSTVA U 2018.GODINI

Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera, utvrđenih u razdjelu 50. Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta  („Službene novine Federacije BiH”,...

Održana press-konferencija Obrtničke komore BPK-a

Povodom održavanja treće redovne Skupštine Obrtničke komore BPK-a i obilježavanja manifestacije ” Dana obrtnika” predstavnici komore su se jednim press-om obratili javnosti, iznoseći aktrivnosti komore i problematiku obrta na našem kantonu. Nelojalna konkurencija, visoki nameti,...