Obrtnička komora BPK-a Blog

UPITNIK ZA OBRTNIKE

Obrtnička komora BPK-a radi na zaštiti, unaprijeđenju i razvoju interesa obrtništva, pruža podršku obrtnicima na području BPK-a, same aktivnosti su naročito usmjerene ka unaprijeđenju zakonskog okvira koji će omogućiti bolji poslovni ambijent i doprinijeti razvoju...

Obavještenje

Poštovani obrtnici, Obrtnička komora BPK-a Goražde organizuje posjetu 50. Međunarodnom sajmu obrta i industrije Celje 2017.  Posjeta je planirana za period od 15.-17. Septembra 2017.godine. Svi zainteresovani obrtnici više informacija mogu dobiti na broj telefona 221-494,...