Obrtnička komora BPK-a Blog

Obavještenje dobrovoljnim članovima Obrtničke komore

  Poštovani,   Želimo Vas obavijestiti da je na Sjednici Upravnog odbora Obrtničke komore BPK-a, održanoj 19.12.2017.godine, donešena Odluka o izmjeni visine članarine za dobrovoljne članove, br:40.350/17. U skladu sa navedenom Odlukom visina  članarine za...

UPITNIK ZA OBRTNIKE

Obrtnička komora BPK-a radi na zaštiti, unaprijeđenju i razvoju interesa obrtništva, pruža podršku obrtnicima na području BPK-a, same aktivnosti su naročito usmjerene ka unaprijeđenju zakonskog okvira koji će omogućiti bolji poslovni ambijent i doprinijeti razvoju...