Category: Poziv

Poziv obrtnicima

Poštovani obrtnici, obzirom da je Zakon o zaštiti na radu donešen 2020.godine te da propisuje obavezu da svi poslodavci trebaju donijeti akt o procjeni rizika, te uskladiti Pravilnike o zaštiti na radu, te da svi...

Poziv na obuku za mentore

U Pravilniku o organizovanju i izvođenju praktične nastave u školama srednjeg stručnog obrazovanja i kod poslovnih subjekata (“Službene novine BPK-a Goražde”br.9/18 i 1/20) između ostalog predviđene je da svi poslovni subjekti koji primaju učenike na...

JAVNI POZIV ZA NEZAPOSLENE OSOBE SA PODRUČJA BPK GORAŽDA da se prijave za učešće u programu stručnog usavršavanja nezaposlenih osoba za zanimanja ”Mašinbravar” i ”Zavarivač”

Grad Goražde, u okviru provedbe projekta „Novi pristup kreiranju radnih mjesta: Inovacijama ka prosperitetnom tržištu rada), a u skladu sa Sporazumom o implementaciji broj: 40371627/0 potpisanim sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR) 24. marta 2022. godine...