O nama

Lična Karta Obrtničke Komore BPK-A Goražde

Ime organizacije : Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde
Sjedište organizacije: Sinan paše Sijerčića br.19 Goražde
Pravni status : Djelatnost poslovnih udruženja (Komora)
Predsjednik Komore -Popović Ahmed
Dopredsjednici :  Nermin Obuća i Refik Gabela
Predsjednik Skupštine Komore– Redžo Rašidović
Dopredsjednici: Admir Samouk i Nedžad Muratović
Članovi Skupštine Komore: Refik Gabela, Nedžad Muratović, Sead Efendić, Anela Salman, Nihad Hubjer, Ermin Džemidžić, Edin Gabela, Armin Kunovac, Benadin Trakić, Elvedina Čeljo, Vedin Đozo, Ahmed Popović, Esed Valjevčić, Senad Hasović, Redžo Rašidović, Admir Samouk, Elvedina Čeljo, Enver Pršeš, Saudin Hadžić, Samira Klačar, Midhat Obuća, Damir Velić, Almin Obuća, Vehid Ćulov, Elvis Mujagić, Kenan Haznadar, Omer Marić, Mirsad Kovać, Nermin Obuća, Faruk Hubanić, Salih Aganović, Muhamed Starhonić, Muhamed Herak, Rehad-Sejo Deljo, Haris Vučinić, Safet Efendić, Maida Herak;
Predsjednik Upravnog odbora Komore – Haris Vučinić
Članovi Upravnog odbora Komore: Mirsad Kovać, Enver Pršeš, Samira Klacar, Safet Efendić, Rehad Deljo,  Haris Vučinić, Nihad Hubjer.
Predsjednik Nadzornog odbora- Vehid Ćulov
Članovi Nadzornog odbora: Vehid Ćulov-predsjednik, Faruk Hubanić, Damir Velić
Predsjednik Suda Časti – Vedin Đozo
Kontakt osoba : Smajović Ilda- sekretar Komore tel/fax: 038/ 221-494
ID broj : 4245069590001
E mail adresa : okgo@bih.net.ba
            Obrtnička komora Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je:
  • Samostalna,
  • Nevladina,
  • Javno-pravna,
  • Stručno-poslovna organizacija,
koja okuplja obrtnike Bosansko-podrinjskog kantona Goražde.
Formirana aprila 2007. godine na osnivačkoj Skupštini sa 15 / petnaest/ obrtnika, te u maju 2008. godine održala prvu izvještajnu Skupštinu, a u Maju 2009 redovnu izvještajnu Skupštinu. U novembru 2011. godine provedena je Izborna procedura u Obrtničkoj komori BPK Goražde, te održana Konstituirajuća Skupština na kojoj su imenovani organi Obrtničke komore. Poslije toga je pokrenut postupak registracije kod nadležnog općinskog suda, koji je  finaliziran u avgustu 2012. godine od kada je Obrtnička komora upisana u sudski registar kod Općinskog suda u Goraždu.
Aktivnosti Komore:
–                   Zastupa i štiti interese obrtnika pred kantonalnim, Općinskim i
višim strukturama vlasti, daje primjedbe i prijedloge kod donošenja propisa od interesa za obrtnike, sudjeluje u radu radnih grupa kod izrade zakonskih i podzakonskih prijedloga, pomaže svojim članovima pri registraciji, vođenju obrta, otvaranju računa kod poslovnih banaka, obavlja sve potrebne radnje po pitanju obrazovanja i osposobljavanja za potrebe praktičnog djela obrazovanja, osniva komisije za polaganje majstorskih ispita, vodi evidenciju obrtnika i udruženja obrtnika i drugo.
–                   U suradnji sa organima vlasti angažuje se na slijedećim
zadacima: inicira razvojene projekte u svrhu otvaranja novih obrtničkih radionica, očuvanje starih tradicionalnih zanata, očuvanje kulturne baštine BiH obrtništva, organizuje izložbe, sajmove i prezentacije obrtništva kako u zemlji tako i inostranstvu,podstiće razvoj tehnoloških parkova i zantskih centara za potrebe obrta,izrađuje etičke kodekse ponašanja obrtnika u Kantonu,radi na razvoju poreskog sistema i njegovom prilagođavanju poslovanju obrtnika i ostale poslove u skladu sa Zakonom o obrtu i svojim poslovnim aktivnostima.