Category: obavijest

Preliminarna rang lista

U skladu sa Članom 28. Pravilnika o izbornoj proceduri u Obrtničkim komorama kantona i  Obrtničkoj komori FBiH objavljujemo rezultate izbora za članove Skupštine Obrtničke komore BPK Goražde:Preliminarna rang lista

Poziv Izbori Obrtničke komore

Obavještenje svim obrtnicima da će se 31.03.2024.godine (Nedjelja) u periodu od 10:00-16:00 sati održati izbori za članove Skupštine OK BPK Goražde u prostorijama Biznis centra sala u prizemlju. Pozivamo vas da iskoristite svoje pravo i...

Održan okrugli sto na temu novi Pravilnik o načinu plaćanja, visini i raspodjeli članarine između udruženja obrtnika i udruženja lica koja obavljaju srodne djelatnosti, Obrtničkih Komora kantona i Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine

Ovim putem obavještavamo sve obrtnike/zakonske obveznike plaćanja članarine Obrtničkoj komori kantona da članarina na mjesečnom nivou iznosi 0,50% od osnovice za obračun doprinosa za prethodnu godinu koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija/financija, što znači da je...

USVOJENA ODLUKA O VISINI KOMUNALNE TAKSE NA ISTAKNUTU FIRMU

Gradsko vijeće Grada Goražde na svojoj Vandrednoj sjednici održanoj 21.03.2023.godine usvojilo je Odluku o visini komunalne takse na istaknutu firmu. Clan 11. (Visina komunalnih taksi) Tarifni broj 1. (1) Obrtnici, samostalni privrednici odnosno fizička lica...