Preliminarna rang lista

U skladu sa Članom 28. Pravilnika o izbornoj proceduri u Obrtničkim komorama kantona i  Obrtničkoj komori FBiH objavljujemo rezultate izbora za članove Skupštine Obrtničke komore BPK Goražde:Preliminarna rang lista