Author: okbpk

ODRŽAN SASTANAK SA MINISTROM ZA PRIVREDU BPK-a GORAŽDE

Privrednicima u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, podrška resornog ministarstva neće izostati Novoimenovani ministar za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Zijad Briga sa saradnicima, sastao se sa predstavnicima Obrtničke komore BPK Goražde. Na radno-konsultativnim sastancima održanim u zgradi...

„Dani obrta i poduzetništva BPK-a Goražde“

Obrtnička komora BPK-a Goražde organizuje obilježavanje „Dana obrta i poduzetništva BPK-a Goražde“ dvodnevna manifestacija koja će se održati 06.04.2023. i 07.04.2023.godine. Svečano otvaranje 06.04.2023.godine (Četvrtak) sa početkom u 10:00 sati, plato ispred Biznis centra Goražde....

USVOJENA ODLUKA O VISINI KOMUNALNE TAKSE NA ISTAKNUTU FIRMU

Gradsko vijeće Grada Goražde na svojoj Vandrednoj sjednici održanoj 21.03.2023.godine usvojilo je Odluku o visini komunalne takse na istaknutu firmu. Clan 11. (Visina komunalnih taksi) Tarifni broj 1. (1) Obrtnici, samostalni privrednici odnosno fizička lica...