Objavljen Korona zakon

U službenim novinama Federacije BIH broj 28/20 objavljen je Zakon o ublažavanju negativnih ekonomskih posljedica. Zakon predviđa subvencioniranje doprinosa u iznosu 244,85 KM i to: PIO               135,70 KM...