Category: sajam

OK BPK-A Organizovala Posjetu Sajamu U Budumpešti

Naši obrtnicu koji su posjetili ovaj sajam imali su prilike da vide dosta toga što je vezano za proizvodnju, pakiranje, distribuciju, prezentaciju, i sl. Uglavno su se mogle vidjeti prezentacije izlagaća iz oblasti pekrstva, hotelijerstva,...