Category: Oglas

Oglas Za Prijem Sekretara

Na XX redovnoj sjednici Upravnog odbora Obrtničke komore BPK-a, odražnog dana 01.04.2014.godine,  donesena je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za prijem sekretara za rad u Stručnoj službi Obrtničke komore BPK Goražde. Na osnovu člana 28.stava1....

Javni Konkurs – Grant Sredstva Za 2013. Godinu

Javni konkurs – grant sredstva za 2013. godinu Objavljen Javni konkurs za odabir korisnika sredstava Tekućih transfera – grant za 2013. god. Mostar – dana 23. 10. 2013. godine, na temelju Odluke o usvajanju Programa utroška dijela sredstava...