Kreditni prozvodi za OBRT Ponuda se odnosi na vlasnike obrta, a u domenu kreditnih proizvoda i na zaposlenike.

You may also like...