Održan online sastanak predstavnika Ministarstva za obrazovanje , mlade, kulturu , nauku i sport , Privredne komore , Obrtničke komore i predstavnika GIZ-a radi dogovora o provođenju aktivnosti koje se tiču dualnog organizovanog stručnog obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

You may also like...