Obrtnička komora BPK-a Blog

Održan online sastanak predstavnika Ministarstva za obrazovanje , mlade, kulturu , nauku i sport , Privredne komore , Obrtničke komore i predstavnika GIZ-a radi dogovora o provođenju aktivnosti koje se tiču dualnog organizovanog stručnog obrazovanja u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

GIZ je u okviru projekta „Stručno obrazovanje „ uspješno sarađivao sa Bosansko-podrinjskim kantonom Goražde i u prethodnoj godini , uprkos izmjenjenim uslovima uzrokovanim pandemijom. Zajedničkim naporima uspjeli smo realizovati mnoge značajne aktivnosti koje će doprinijeti...

Prilog NOVA BH TV

Sudbina obrtnika, ugostitelja i trgovaca u BPK nakon teške prošle godine potpuno je neizvjesna. Ograničenje kretanja ljudi i roba na koljena je bacila obrtnike, a ograničenje radnog vremena te broja ljudi unutar objekata s kolapsom...