Obrtnička komora BPK-a Blog

Iznos članarine smanjen sa 1% na 0,50 %

Poštovani obrtnici, napominjemo vas da je donošenjem novog Zakona o obrtu i srodnim djelatnostima iznos članarine smanjen sa 1% na 0,50 % od osnovice za obračun i doprinosa, koju objavljuje Federalno ministarstvo finansija/financija. Kontrolu naplate...

J A V N I P O Z I V za podnošenje aplikacija (zahtjeva i projekata) za korištenje sredstava po Programu utroška sredstava ,,Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2022.godinu”

J A V N I P O Z I V za podnošenje aplikacija (zahtjeva i projekata) za korištenje sredstava po Programu utroška sredstava ,,Programa kantonalnih novčanih podsticaja u poljoprivredi za 2022.godinu” http://www.bpkg.gov.ba/media/images/2022/04/Javni-poziv-za-2022.pdf UPUTSTVA ZA OSTVARIVANJE...

U organizaciji Obrtničke komore BPK-a Goražde uspiješno završena dvodnevna edukacija “Vođenje poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika”

U organizaciji Obrtničke komore BPK-a Goražde uspiješno završena dvodnevna edukacija “Vođenje poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika”. Zahvaljujemo se učesnicima na sudjelovanju, te predavaču na profesionaUlnom i kvalitetnom pristupu. Evaluacijom pomenute edukacije,svi učesnici su istakli da je...

POZIV ZA PRIJAVU ZA EDUKACIJU

Obrtnička komora BPK Goražde, u saradnji sa „Efta consulting “ d.o.o. Sarajevo poziva sve obrtnike,stare zanate, paušalce, samostalne djelatnosti ali i sve one koji planiraju pokrenuti vlasititi biznis prisustvujete edukaciji na temu: „Vođenje poslovnih knjiga...

Jučer je u Biznis centru upriličen prvi susret Udruženja privrednika Pljevlja,Crna Gora, sa Privrednom i Obrtničkom komoru BPK-a Goražde, Udruženjem poslodavaca BPK-a Goražde, Općim udruženjem Stari zanati obrtnika Grada Goražde, te Gradonačelnikom Grada Goražde. Cilj...